Ledning / Personal / Arbetsgrupp

Verksamhetsledning


Karavans ledning består av fyra av verksamhetens grundare. Dessa arbetar kontinuerligt med beslut på en strategisk och långsiktig nivå, samt i perioder på en operativ nivå, med exempelvis administration, PR och projektledning, konstnärlig ledning eller som pedagoger och artister.


Verksamhetsledningen består av:

Josefin Karlsson

Christoffer Remberger

Ida Stenman

Erik Rask

Anställda


I dagsläget har Karavan en anställd producent - Hanna Hedvall.

Hanna står för den största delen av det dagliga operativa och administrativa arbetet såsom ansökningar, redovisning, kommunikation, bokningar och mycket annat. Hon medverkar även i det långsiktiga arbetet.

Arbetsgruppen


Sist men inte minst har Karavan en arbetsgrupp som vid behov rycker in och lägger ett nytt golv, köper material, målar ett rum, sätter upp belysning, står i kassan, river ned gamla ljudabsorbenter eller något annat som behövs.