TIDIGARE PROJEKT

Tillsammans var ett 2-årigt projekt med stöd av Postkodstiftelsen 2018-2020.


"Projektet är ett lekfullt sätt att ta sig an allvarliga frågor.


Med en humoristisk nycirkusföreställning som grund så får barnen och deras lärare en ingång till ett tungt ämne.  Cirkusens lite naiva och vrickade sätt att ta sig an världen skapar öppningar för att förändra världen med skratt och samarbete som verktyg."


Projektets sida med mer info: www.tillsammanscirkus.se